Compra al barri,
viu Barcelona

La targeta dels comeršos del barri
ľ molt aviat ľ